Kính chào quý khách hàng.

Ehost xin thông báo đến quý khách sự cố đứt cáp AAG ,APG
Từ ngày 7/1/2017 đến nay, cả 3 tuyến cáp quang biển AAG, APG và IA lần lượt xảy ra sự cố và đang trong quá trình khắc phục. Sự cố này gây ảnh hưởng lớn đến tốc độ truy cập các dịch vụ Internet quốc tế của Việt Nam. Quý khách có thể chi tiết tại:

- Sự cố cáp quang APG: http://www.baomoi.com/cap-quang-bien-apg-vua-khai-thac-da-dut/c/21273137.epi

- Sự cố cáp AAG, IA: http://www.baomoi.com/chua-sua-xong-cap-aag-cap-quang-bien-ia-lai-bi-dut-vi-tri-gan-hong-kong/c/21299793.epi

Ehost sẽ thông báo đến quý khách khi sự cố khắc phục xong, trân trọngThursday, January 12, 2017« Quay lại