Hosting dành cho doanh nghiệp

Business-01

IP riêng
2 GB SSD Disk Space
2 Hosted Domain
2 Database
MutiPHP 5.5/5.6/7.0
cPanel Control Panel
Unlimited Bandwidth

S početkom od
300,000 VND
Kvartalno
Naruči
Business-02

IP riêng
2 GB SSD Disk Space
3 Hosted Domain
3 Database
MutiPHP 5.5/5.6/7.0
cPanel Control Panel
Unlimited Bandwidth

S početkom od
360,000 VND
Kvartalno
Naruči
Business-03

IP riêng
4 GB SSD Disk Space
4 Hosted Domain
4 Database
MutiPHP 5.5/5.6/7.0
cPanel Control Panel
Unlimited Bandwidth

S početkom od
450,000 VND
Kvartalno
Naruči
Enterprise

Liên hệ với chúng tôi

S početkom od
600,000 VND
Kvartalno
Naruči
SSD High Performance Hosting

32 CPU Core
64GB Memory
1Gbps Network
1 Domain
1 Database
2 GB SSD (có thể upgrade)
PHP 7.0
MariaDB 10.1
Redis cached
Opcached
Antiddos Layer 3

S početkom od
600,000 VND
Kvartalno
Naruči