Colocation

Colo ODS

Không gian RACK 1U
Không giới hạn Bandwidth
Port mạng 100Mbps
Băng thông quốc tế 4Mbps

S početkom od
1,300,000 VND
Mjesečno
Naruči
Colo VDC

Không gian RACK 1U
Không giới hạn Bandwidth
Port mạng 100Mbps
Băng thông quốc tế 10Mbps

S početkom od
1,400,000 VND
Mjesečno
Naruči
Colo Viettel IDC

Không gian RACK 1U
Không giới hạn Bandwidth
Port mạng 100Mbps
Băng thông quốc tế 10Mbps

S početkom od
1,400,000 VND
Mjesečno
Naruči