Email Servers

Email Private Server

Server Cloud chạy riêng, không chia sẽ
60GB SSD để lưu trữ email
Cài đặt phần mềm Mail Server miễn phí
Không giới hạn số lượng tài khoản email

E-EMAIL 1

10GB
20 Tài Khoản Emails
500 Email Ngày / Tài Khoản
Sao Lưu Tự Động
Data Transfer Unlimited
Thanh Toán Tối Thiểu 12 Tháng